Eero Nelimarkka

Eero Nelimarkka (1891–1977) studerade och skapade målmedvetet en konstnärskarriär på 1910–20-talen. I likhet med andra konstnärer i sin generation sökte han nya uttryckssätt, vilket ibland kunde synas i verken som snabba förändringar. 1910-talets enkla former övergick i början av 20-talet i en måleriskhet där de rejäla penseldragen kunde urskiljas igen.

Nelimarkka är bättre känd som viddermålare men utställningen koncentrerar sig på verk hans de tidiga årtionden, som inspirerades av de koderna konstströmningarna och det mångkulturella konstnärslivet i Paris. Målningarnas motiv, självporträtten, stilleben med förtätad stämning, interiörer och personporträtt berättar om den värld som en människa som bygger sin identitet levde i.

En del utställningssalarna presenterar verk av Nelimarkkas konstnärsvänner från samma tidsperiod. De ingår i samling Bäcksbacka, som är en del av HAM:s konstsamling.

FD Riitta Ojanperä är kurator för utställningen.

Börja här Utställningens webbsida

Eero Nelimarkka

Eero Nelimarkka (1891–1977) studerade och skapade målmedvetet en konstnärskarriär på 1910–20-talen. I likhet med andra konstnärer i sin generation sökte han nya uttryckssätt, vilket ibland kunde synas i verken som snabba förändringar. 1910-talets enkla former övergick i början av 20-talet i en måleriskhet där de rejäla penseldragen kunde urskiljas igen.

Nelimarkka är bättre känd som viddermålare men utställningen koncentrerar sig på verk hans de tidiga årtionden, som inspirerades av de koderna konstströmningarna och det mångkulturella konstnärslivet i Paris. Målningarnas motiv, självporträtten, stilleben med förtätad stämning, interiörer och personporträtt berättar om den värld som en människa som bygger sin identitet levde i.

En del utställningssalarna presenterar verk av Nelimarkkas konstnärsvänner från samma tidsperiod. De ingår i samling Bäcksbacka, som är en del av HAM:s konstsamling.

FD Riitta Ojanperä är kurator för utställningen.

Börja här Utställningens webbsida
1 Eero Nelimarkka: Omakuva, 1914 © Yksityiskokoelma / Kuva: Hanna Kukorelli

Självporträtt

Självportätten berättar om förändringarna i Nelimarkkas stil.

2 Eero Nelimarkka: Sinipukuinen tyttö, 1915 © Yksityiskokoelma / Kuva: Hanna Kukorelli

Människor

Ett särskilt intresse för att utforska människors karakteristiska drag.

5 Perhe-tematiikkaa näyttelyssä © HAM / Kuva: Maija Toivanen

Familjen

Äktenskap och familj var ett viktigt mål vid sidan av karriären som konstnär.