Alvar Aalto och innovationer i böjt trä

I likhet med sina kontinentaleuropeiska kolleger hade Aalto redan i slutet av 1920-talet experimenterat med metallrör och faner som material i sina möbler. Fascinationen över det böjda träets möjligheter fick arkitekten att gå vidare med experimenten inom möbelformgivning. I möbelfabrikören Otto Korhonen (1885–1935) i Åbo fann Aalto en vidsynt samarbetspartner i slutet av 1920-talet. Direktören för O.Y. Huonekalu- ja Rakennustyötehdas A.B. hade all den kunskap, färdighet och erfarenhet inom träbranschen som Aalto själv ännu saknade.

Som resultat av Aaltos och Korhonens experiment föddes många möbeltyper som sedermera fått klassikerstatus. Deras karakteristiska drag, de fjädrande ben- och armstödskonstruktionerna, är tillverkade genom att träet är böjt i en form, sitsdelarna är gjorda av böjt laminerat faner.

Serieproduktion och praktiskhet var funktionalismens slagord. Med det här perspektivet i åtanke gav Aalto sin träpall tre L-formade ben, för på det här sättet kunde pallarna staplas på varandra.

Aalto-möblerna skapade grunden för produkturvalet i Artek, som grundades 1935 som en försäljnings- och marknadsföringsorganisation för modern design. De grundande medlemmarna var Aino Marsio-Aalto och Alvar Aalto, fru Maire Gullichsen och konstkritikerna Nils-Gustav Hahl. Artek hade också konstutställningar på programmet och utvecklades till ett centrum för internationell modern konst och konstindustri som var före sin tid.

Bild: Alvar Aalto: Cantilevered Chair (Artek no. 42), 1932 © Foto: Maija Holma, Alvar Aalto -museet