Tyko Sallinen: Hihhulit, 1918 © Yksityiskokoelma / Kuva: HAM / Hanna Kukorelli

Bilder av tro, begär och hat

Sallinens barndomshem var strängt laestadianskt, vilket påverkade hans vuxenliv och konst. I Hihuliterna och Lördagsdansen i Mutila, som Sallinen målade efter inbördeskriget, behandlade han den extatiska religiositeten.  De här målningarna, tillsammans med porträtten av allmogen, var en medveten protest mot tidens romantiserade folkskildringar.  I samhälleligt svåra tider förde de fram det enkla och fattiga folket.

Under studietiden hade Sallinen samlat kring sig en skara män som kallade sig själva ”sorglösa”. De var proletärkonstnärer, som utöver konsten förenades av intresset för sprit, kvinnor och likgiltigheten för vett och etikett.

Illustration: Tyko Sallinen: Hihuliterna, 1918 © Privatsamling / Foto: HAM / Hanna Kukorelli