Chicago Tribune-tävlingen, 1922

Juryn i tävlingen för tidningen Chicago Tribunes nya skyskrapa hade gjort sitt preliminära val av pristagande bidrag redan en vecka innan tidsfristen för tävlingen skulle löpa ut. Två dagar före den utsatta tiden kom det ett bidrag från Finland, vars ”gigantiska skönhet” tvingade juryn att ta med det bland de arbeten som skulle belönas.

Sammanlagt 263 bidrag från 23 länder deltog i arkitekttävlingen. Förstapriset gick till newyorkarna John Mead Howells och Raymond M. Hoods plan. Eliel Saarinens (1873–1950) bidrag kom på andra plats, trots att arkitekten aldrig ens hade sett en skyskarpa. Louis Sullivan, som var skyskrapearkitekturens pionjär, upphöjde Saarinens bidrag till det mest imponerande arbetet i hela byggnadstypens historia. Trots att hans skyskrapa aldrig uppfördes kom den att bli en förebild för många framtida byggnader.

Saarinens pris uppgick till 20 000 dollar (cirka 300 000 euro i dagens pengar), vilket gjorde det möjligt för honom och hans familj att flytta till Förenta staterna 1923. Där gjorde den 50-åriga Saarinen en ny och framgångsrik karriär som arkitekt samt chef för Cranbrooks konstakademi i Michigan, där han levde till sin död.

Bild © Arkitekturmuseet