Contrapunctus, 1959-60

Sam Vannis (1908–92) Contrapunctus var den första abstrakta målningen som vann en öppen och offentligt finansierad konsttävling i Finland. Väggmålningen hade beställts till Helsingfors finska arbetarinstitut. Den placerades i entréhallen i den moderna tillbyggnaden ritad av Aulis Blomstedt (1959), vars färgsättning står i växelverkan med målningen.

Verkets titel är lånad från musiken och antyder att bilden kan betraktas som en komposition. Kontrapunkt betyder en kontrollerad sammanflätning av en eller flera samtidiga melodier. Överfört på en målning betyder kontrapunktik upprepning och omvandling av färger, former och deras motsatser. När man avläser den tredelade målningen från vänster till höger, svallar formerna och färgerna först ostyrigt. I mitten skymtar man en antydd människofigurs kamp i en djungel av linjer. Till slut har det blivit ordning och reda på formerna. I ett Finland mitt uppe i återuppbyggnadsarbetet var det strävsamma tyglandet av kaos ett synnerligen aktuellt tema.

Bild: Sam Vanni, Contrapunctus, 1959 © HAM / Photo: Hanna Kukorelli