Den fulländade formens fotografer

Under den finska designens guldålder på 1950-talet hade de framgångsrika formgivarna en betrodd hovfotograf: Pietinens familjeföretag, speciellt bröderna Otso (1916–1993) och Matti (1919–2009) Pietinen. De fotograferade föremål av Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala, Nanny Still, Kaj Franck och Saara Hopea som belönats med priser på internationella arenor.

Bröderna Pietinen växte upp till fotografer i sitt barndomshem och arbetade i pappan Aarne Pietinens företag. Otso hade studerat färgfotografering i Tyskland och hörde till pionjärerna på området i Finland. Matti trivdes bättre i studion, medan Otso reste runt och fotograferade.

Otso och Matti Pietinen samarbetade med formgivarna och omskapade med fotografiska medel designföremålen till slagkraftiga formförenklingar eller surrealistiska poem. Fotografierna användes i reklamer och på desginutställningar, och med den internationella pressen spreds de världen över. Fotografierna var en del av det nationella projektet att skapa en föreställning om den finska formgivningens suveränitet . I Pietinens fotografier lösgörs föremålen från den fysiska världen, dess lagbundenheter och begränsningar. Materialitet och användbarhet ger vika för ikoniska former.

När bröderna Pietinen satte ihop sina designfotografier till en utställningshelhet 1954 signerade de sina bilder på samma sätt som konstnärer gör. På det här sättet skilde man de bästa kopiorna som fotografen godkänt att användas på utställningen från arbetskopior och ordinarie yrkesarbete.

Bild: Matti Pietinen: Aktris Heidi Krohn och Timo Sarpanevas vas Orkidea, 1950-talet © Finlands fotografiska museum