Den nya skolan och dess fotograf

Matti Saanio (1925–2006), som i flera sammanhang hade fotograferat Aarno Ruusuvuoris arkitektur, dokumenterade bygget av Kasbergets folkskola och den färska skolans lokaler och användare. I Saanios bilder varvas skolhusets robusta arkitektur med skolans vardag på ett intressant sätt. Bilderna bryter mot de traditionella koncepten för fotografisk framställning av modern arkitektur. Praxis är att framställa arkitektur, i synnerhet stilren modernism, som en öde och skulptural helhet av former, ljus och skuggor som är löskopplad från tid och plats. De som använder lokalerna brukar inte synas till i de här fotografierna. Den tvättäkta humanisten Saanio fann skönhet också i de abstrakta formerna i Ruusuvuoris betongbrutalism, men fokus i bilderna ligger ändå på dialogen mellan de små skoleleverna och byggnaden.

Människan och hennes relation till sin omgivning står i centrum i Matti Saanios omfattande produktion. Han fotograferade i synnerhet människor i norra Finland och deras livmiljö ärligt men empatiskt. Under sin långa karriär fotograferade Saanio också finsk konstindustri och arkitektur.  Han var Finlands första konstnärsprofessor i fotografi (1972–78).

Bild: Matti Saarnio: Kasbergets folkskola av Aarno Ruusuvuori, 1967  © Finlands fotografiska museum