Det kreativa Finland på världsutställningen i Montreal 1967

Formgivaren Timo Sarpaneva planerade Finlands utställningsavdelning på 450 m2 kallad Det kreativa Finland på världsutställningen i Montreal. Han ville göra avdelningen till en rumskonstnärlig helhet som skulle påverka besökarna genom sina proportioner, sin rytm och sina färger. Finland kunde inte konkurrera med tekniska eller vetenskapliga framgångar och därför var avsikten att i stället presentera Finlands industri och natur.

Utställningsavdelningen dominerades av fem monumentala reliefer: Uhra-Beata Simberg-Ehrströms textilkonstverk Skog, Laila Pullinens kopparkonstverk Sol i fjällen, Birger Kaipiainens keramikkonstverk Violhav, Tapio Wirkkalas träkonstverk Ultima Thule och Timo Sarpanevas glaskonstverk Packis. De fem panelerna mätte ca 4,5 x 9 meter var. De här elementen i olika material representerade huvudbranscherna i Finlands exportindustri och samtidigt det finska landskapet.

De stora panelerna hängde ner från taket, på sned i förhållande till golvet. På andra sidan av dem presenterades industrins framgångar med svartvita förstorade fotografier och serieprodukter i egna grupper, till exempel Finska Kabelfabrikens kablar, Airams Neolux-lampor, Tikkakoski Oy:s gevär, Fiskars Ab:s bestick och glas från Notsjö glasbruk.

Sarpaneva ville också ha med bilder som presenterade arkitektur. Eftersom utställningen var i Kanada såg han det som naturligt att ta med ett aktuellt exempel på arkitekturexport: stadshuset i Toronto ritat av Viljo Revell. Världsutställningen sågs av sammanlagt över 50 miljoner besökare under ett halvt års tid. I den deltog över 70 länder.

Bild: Finlands utställningsavdelning i Montreal 1967 © Andelslaget Finlands Mässa