EGS © HAM / Maija Toivanen

EGS: 6074

Aluminiumskulpturen bygger på en graffiti som Egs målade på ett närtåg 1994. Närtågets serienummer var 6074. Tåggraffitin målades i Lahtis och tvättades bort i depån i Ilmala. Färgfläckarna symboliserar den borttvättade sprejfärgen som runnit ner till små pölar på bangården. Färgerna är de samma som i den ursprungliga tågmålningen.

EGS © HAM / Maija Toivanen