Eva Sallisen kuvituksia näyttelyssä © HAM / Kuva: Maija Toivanen

Eva

Tyko Sallinens och Helmi Vartiainens dotter Eva Sallinen var konstnärligt begåvad. Hon studerade konst i Danmark och illustrerade bland annat barnböcker. Hon återvände till Finland genast efter kriget men dog i Hyvinge 1949.

Illustration: Eva Sallinens illustrationer i utställningen © HAM / Foto: Maija Toivanen