Maurice Brianchon: Lunta Pariisissa, 1946 © Yksityiskokoelma / Kuva: Hanna Kukorelli

Gator

Paris förändrades snabbt på 1800-talet; det blev en stad byggd i sten. Gatorna var grå och byggnadernas fasader, och deras zinktak blänkte bara i regnet då gatubelysningen reflekterades i dem. Stadens puls är beroende av dess folkmassor, livliga bulevarder, butiker, kaféer och teatrar. I början av 1900-talet började det moderna livets skildrare, konstnärerna, överdriva perspektiven och ta fasta på detaljer som de sett då de vandrat på stan. De berusades av gatornas brokiga affischer, stadens rytm, fart och ljud.

För en finländsk besökare kunde den parisiska färggrannheten känna sig som att bli indragen i en hetsig och tröttsam virvelvind. Lugnet vid Seines stränder kändes i sin tur som en viloplats.

Maurice Brianchon: Snö i Paris, 1946 © Privatsamling / Bild: Hanna Kukorelli