Guerrilla Girls, 2015 © Kuva: Andrew Hinderaker

Guerrilla Girls

Guerrilla Girls är en feministisk aktivistgrupp för yrkeskonstnärer som grundades i New York 1985. Under årens lopp har gruppen haft över 55 medlemmar. Medlemmarna agerar anonymt: de bär gorillamasker och använder namn på berömda döda kvinnor som pseudonymer. De anser att det här är ett sätt att rikta uppmärksamheten på själva saken i stället för personer. Guerrilla Girls lyfter fram bristen på jämställdhet i konstvärlden och motsätter sig alla former av diskriminering. De är aktiva i olika delar av världen och har arrangerat tiotals evenemang på gatan, ordnat debatter och spritt affischer och dekaler med bland annat statistik på kvinnornas andel i konstvärlden. Gruppens motto är: ”Vi är konstvärldens samvete”.

Guerrilla Girls, 2015 © Foto: Andrew Hinderaker