Hagia Sofia

Hagia Sofia, den heliga Sofias basilika i Istanbul byggdes 537 som en kristen kyrka, men efter att turkarna hade intagit staden omvandlades den 1453 till en moské. Sedan 1935 har den varit ett museum. Kejsar Justinianus lät bygga Hagia Sofia, som var den största kyrkan i kristenheten ända tills Peterskyrkan i Rom stod klar. Byggnaden täcker en yta av 77 x 71,7 meter och kupolen har en diameter på 32 meter. Hagia Sofia är ett av de finaste bevarade exemplen på bysantinsk arkitektur. Inuti är den utsmyckad med färggranna mosaiker och marmorpelare. Efter att Hagia Sofia omvandlades till moské byggdes fyra minareter och en del av mosaikerna inne i byggnaden målades över med kalkfärg. Mosaikerna togs fram på nytt vid reparationsarbeten i mitten av 1800-talet och då moskén omvandlades till museum.

Hagia Sophia 537 AD III, 2014
© Ola Kolehmainen