Helsingfors centrumplan 1959–72

År 1959 gav Helsingfors stad akademikern Alvar Aalto (1898–1976) i uppdrag att utveckla en stadsplan för centrum. Helsingfors centrumplan blev en av Aaltos allra mest storkskaliga projekt som han arbetade med i över tio år. Planen koncentrerade sig till hela området vid Tölöviken. I norr anslöt sig området till Böle och i söder till Kampen.

Aaltos ambition var att skapa ett centrum som var värdigt det självständiga Finlands huvudstad, där riksdagshusets omgivning, de olika stadsdelarna och samtidigt de stora trafikströmmarna med sina parkeringsbehov skulle förenas på ett harmoniskt sätt. I Aaltos plan var fotgängare, biltrafik och tågtrafik delvis placerade på olika våningsplan: marknivån var i första hand reserverad för promenerande människor. Den södra ändan av Tölöviken och vyn framför riksdagshuset fredades genom att bygga en solfjäderformad, terrasserad centralskvär ovanpå bangården och parkeringsområdet. I den för stadsborna kära Hesperiaparken placerade Aalto en serie offentliga byggnader så att de skulle speglas vackert i Tölövikens vattenyta, samtidigt den öppna utsikten från parken mot viken bevarades.

Centrumplanen godkändes aldrig som grund för stadsplanen trots att Aalto utarbetade flera kompletterande versioner av den. Med tiden avstod man så småningom helt från planen. De enda av dess byggnader som slutligen uppfördes var Elhuset i Kampen och Finlandiahuset.

Bild: Alvar Aalto: Helsingfors centrumplan, skiss av kulturbyggnader vid Tölöviken strand, 1964 © Alvar Aalto -museet