Kasbergets folkskola 1967

Kasbergets finska folkskola, numera lågstadium, ritad av Aarno Ruusuvuori (1925–92) kom till som en del av hans mest centrala produktion under den mest aktiva perioden av hans karriär. Planeringen utgick från att på en krävande tomt skapa ett kompakt skolhus som kunde omvandlas för många syften.

Det samlande temat för skolan var centralhallen som bestod av gymnastiksalen och matsalen, kring vilken klassrummen och skolans andra lokaler var grupperade. Tack vare en pelar- och balkkonstruktion i betong var det möjligt att bygga huset utan massiva bärande mellanväggar eller fasader. Därmed kunde också klassrummen med hjälp av stora fönster och glastegelväggar öppnas upp mot omgivningen utanför.

Färgsättningen av skolans interiör planerade Ruusuvuori i samarbete med bildkonstnären Anitra Lucander (1918–2000). Helsingfors stad beställde också ett verk av Lucander att hängas i skolans entréhall. Den över nio meter breda textilapplikationen består av cirka 70 tyger i olika åldrar. Materialen har antingen limmats eller sytts fast vid underlaget. Stygnen har lämnats synliga och lapparnas kanter osömmade med avsikt.

Kasbergets folkskola var sin tids obestridliga storverk i fråga om skolplanering. Ruusuvuoris lättöverskådligt systematiska, sparsmakade och detaljerade plan sammanfattar de typiska dragen i den tidens arkitektur. Till dem hör bland annat att betong blev vanligare som byggnadsmaterial och att ett centralt mål var att byggnaderna skulle gå att modifiera för olika ändamål.

Bild: Anitra Lucander: Applikationer, verk för matsalen i Kasbergets skola, 1967 © Foto: HAM / Hanna Kukorelli