Tyko Sallinen: Tuulinen huhtikuun päivä, 1914 © HAM / Hanna Kukorelli

Landskap

Sallinen var exceptionellt begåvad som landskapsmålare. Han målade sina finaste landskap i hustrun Helmis hemtrakt i Karelen, där de bodde i två repriser 1910 och 1914.

Illustration: Tyko Sallinen: Blåsig aprildag, 1914 © HAM / Foto: Hanna Kukorelli