Milanotriennalen och glasformgivarna

Av alla internationella utställningar visade sig den på 1930-talet grundade Milanotriennalen bli den mest betydande för finsk formgivning. Finland deltog från första början och särskilt på 1950-talet regnade det priser, medaljer och publicitet över de finska formgivarna och utställningsarkitekterna. Framgången skapades med produkterna men också med skicklig pr-verksamhet och goda personliga kontakter till de lokala arrangörerna. Triennalerna ökade kännedomen om finsk design ute i världen och gav exporten ett lyft. Bland andra Tapio Wirkkala (1915–85), Kaj Franck (1911–89) och Timo Sarpaneva (1927–2006) skördade framgångar på Milanotriennalerna. Deras design återfinns i många finländares hem ännu i dag.

Wirkkala är bäst känd för sin glasserie Ultima Thule med en skrovlig yta som påminner om smältande is. För Iittala formgav Wirkkala en samling glas dit vasen Kantarellen ingick och med vilken han vann Milanotriennalens huvudpris, Grand Prix, 1951. Hans mångsidiga produktion omfattade utöver konstglasföremål också flera vardagliga bruksföremål såsom den på 1960-talet formgivna ketchupflaskan och strömbrytaren. Wirkkala verkade också som Milanotriennalens utställningsarkitekt för 1951 och 1954.

Repliken ”spräng serviserna” av Kilta-servisens formgivare Kaj Franck är på många sätt betecknande för hans radikala designattityd. Franck formgav merparten av sin glasproduktion för glasbruket i Notsjö glasbruk. Han strävade efter att göra urvalet av pressat glas mer mångsidigt, sänka kostnaderna för blåsta serieprodukter och provade också på nya tekniker.

Timo Sarpaneva gjorde succé på Milanotriennalerna på 1950-talet och svarade för Finlandsavdelningens visuella prägel 1957. De bäst kända pjäserna i hans glasproduktion är Orkidé och Kajak samt serien Finlandia som fått sin skepnad i en förkolnad träform. Parallellt med konstföremålen formgav han flera industriellt framställda glasserviser för Iittala samt företagets kända i-logotyp.

Bild: Utställningsarkitektur i Milanotriennalen 1951 av Tapio Wirkkala © Otso Pietinen, Designmuseet