Tyko Sallinen: Äiti ja lapsi, 1910 © HAM / Kuva: Hanna Kukorelli

Mirrimålningarna

Sina finaste porträtt målade Sallinen av hustrun Helmi, av vilka de flesta är kända som Mirrimålningar efter hennes smeknamn. I målningen Mor och barn ammar Helmi Salminen sin första dotter. Sallinen förstörde verket senare, liksom en Mirri målad i Paris, men målningarna har gått att reparera. Mirrimålningarna uppfattades i tiden som anstötliga på grund av det vanställda och erotiska i dem. Äktenskapet mellan Tyko och Helmi (f. Vartiainen) varade från 1909 till 1916. De fick två döttrar, Varpu (sedermera Eva) 1910 och Taju 1912.

Illustration: Tyko Sallinen: Mor och barn, 1910 © HAM / Foto: Hanna Kukorelli