Otto Karvonen: Kaupunkitilan valtaamispakkaus, 2006 (performanssi ja installaatio) © Otto Karvonen

Otto Karvonen

Otto Karvonens (f. 1975) Förpackning för ockupation av stadsrummet består av en tygkasse med fyra trafikkoner, ett varningsband och en campingstol. Med dem kan kassens användare tillfälligt ockupera en plats åt sig i det offentliga rummet för eget ändamål (t.ex. läsa, bedja, slappa eller annat tidsfördriv). Verket studerar kontroll och maktutövning i det offentliga rummet. Det fäster uppmärksamhet vid relationen mellan det offentliga och det privata rummet.

Anvisningar för att låna förpackningen:

1. Berätta för museets personal att du vill låna förpackningen.

2. Ta en förpackning från ställningen.

3. Lämna en pant för lånet i museets kassa.

4. Ockupera en plats för valbart ändamål. Lånetiden är 1 timme.

5. Återlämna förpackningen till kassan på HAM. Du får panten tillbaka.

Otto Karvonen: Förpackning för ockupation av stadsrummet, 2006 © Otto Karvonen