Tyko Sallinen: Meudon, 1909 © HAM / Kuva: Hanna Kukorelli

Paris 1909

Sallinen gick i Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors 1902-1904 och fick ett stipendium till Paris. Tiden som han tillbringade där 1909 blev avgörande för hans konst. I Paris tog Sallinen in de nyaste konstströmningarna och där utvecklades han till en stark och djärv expressionist.

Illustration: Tyko Sallinen: Meudon, 1909 © HAM / Foto: Hanna Kukorelli