Peterskyrkan

Peterskyrkan i Vatikanstaten är katolicismens huvudkyrka. Konstantin den store lät först bygga en basilika cirka 320–60 på den plats där aposteln Paulus sades ha ljutit martyrdöden. Under påven Julius II:s tid började man bygga en ny kyrka på samma plats. Arbetet inleddes 1506 och kyrkan invigdes 1626. Flera olika arkitekter arbetade med kyrkan under olika tider. Mest kända av dem är kanske Donate Bramante (1444–1514) och Michelangelo (1475–1564). Interiören går huvudsakligen i barockstil, av arkitekterna som arbetade med den är Gianlorenzo Bernini (1598–1680) den mest betydelsefulla. De målade utsmyckningarna i Peterskyrkan är huvudsakligen utförda enligt ett bildprogram som gjordes upp på 1600-talet. I kyrkan finns också Michelangelos marmorskulptur Pietà. Byggnaden är enorm: inuti är den 186 meter lång och 133,4 meter hög. Peterskyrkan har stått som förebild för många andra kyrkor under barocken.

San Pietro 1628 I, 2017
© Ola Kolehmainen