Pinkassynagogan

Pinkassynagogan är den näst äldsta av de synagogor som bevarats i Prag. Byggherrar var den kända judiska familjen Horowitz. På den plats där synagogan byggdes stod tidigare familjens eget hus. På grund av fuktskador orsakade av översvämningar har byggnaden renoverats flera gånger. I samband med en renovering på 1950-talet fick synagogan ett minnesmärke över tjeckiska judar som föll offer för förintelsen. Verket består av namn på cirka 78 000 personer samt deras födelse- och dödsdatum, ordnade enligt hemort. Verket utfördes av konstnärerna Václav Boštík och Jiří John och det invigdes 1960. Pinkas stängdes 1968, efter att Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien. Numera tillhör synagogan Judiska museet och den är öppen för allmänheten.

Pinkas Synagoge 1535/1954 II, 2017
© Ola Kolehmainen