Santa Maria Assunta di Torcello

Enligt ett gammalt manuskript var det Isak av Armenien, biskop i Ravenna, som grundade katedralen 639. Kyrkan står på ön Torcello som numera är en del av Venedig, men under Bysans var Torcello fortfarande Venedigs närmaste konkurrent. Stilen är typisk för venetiansk arkitektur från den bysantiska tiden. Utsidan är rätt enkel, medan insidan är utsmyckad med många färggranna mosaiker som hör till de äldsta i området. I mitten av den gyllene mosaikväggen i högkoret står jungfru Maria med Kristus på sin vänstra arm, under dem står lärjungarna. Mosaiken i koret är från 1000-talet.

Santa Maria Assunta di Torcello 639 I, 2017
© Ola Kolehmainen