Spanska synagogan

Spanska synagogan finns i Prag i Tjeckiska republiken. Den byggdes på den plats där Prags sannolikt äldsta synagoga tidigare stod. I mitten av 1800-talet blev den gamla synagogan för liten för den judiska befolkningen i staden, så man beslöt riva den och byggde upp en ny på ett år. Synagogan är byggd i morisk stil, en stil som influerades av den moriska arkitekturen i Spanien på 700-talet. Under andra världskriget användes synagogan för förvaring av egendom som beslagtagits av tjeckiska judar. Tio år efter kriget överläts byggnaden till Judiska museet. Synagogan restaurerades till sin forna glans och öppnades på nytt 1998.

Spanische Synagoge 1868 I, 2017
© Ola Kolehmainen