Standardisering av byggbranschen

I byggbranschen handlar standardisering om att förenhetliga produkter samt mått- och konstruktionssystem. Det enklaste exemplet är den så kallade tvåtumfyran, det vill säga en planka som mäter 2 x 4 tum. Standardiseringsarbetet i vårt land började organiseras då Finlands standardiseringsnämnd grundades 1924.

År 1942 grundade Finlands Arkitektförbund Standardiseringsverket. I det första skedet medverkade arkitekterna Alvar Aalto, Aulis Blomstedt, Viljo Revell och Aarne Ervi, som blev chef för standardiseringsarbetet. De nya standarderna publicerades i form av Bygginformation-kartoteket. Bland de första standardkorten fanns till exempel fönster- och dörrlösningar som är bekanta från frontmannahusen.

Finländarna vände sig till Sverige och Tyskland för hitta modeller för standardisering. År 1943 reste ett sällskap till Tyskland på inbjudan av Nazitysklands huvudarkitekt Albert Speer för att stifta bekantskap med standardiseringsarbetet. Gruppen bestod utöver Aalto, Ervi och Revell av arkitekterna Jussi Paatela och Esko Suhonen. Under den 19 dagar långa resan besökte de bland annat Hitlers arbetsrum på Rikskansliet, en hemlig ubåtsfabrik inne i ett konstgjort berg och partidagsområdet i Nürnberg. Sällskapet återvände hem imponerade av den tekniska utvecklingens nivå i Tyskland.

Bild: Finska arkitekter i Tyskland © Photo: Charlotte Rohrbach, Arkitekturmuseet