Studio Pietinen – det moderna livets drömmar

Den industriella, storskaliga varuproduktionen krävde nya effektiva distributionskanaler för produkter och reklam som skapade nya behov hos människor. På 1920-talet uppstod en yrkeskår av professionella reklammän, till stor del baserad på amerikanska förebilder, och det finska ordet för reklam, mainos, etablerades efter en tävling som tidskriften Suomen Kuvalehti arrangerade 1928.

Reklamannonserna bestod främst av redogörande text och tecknade illustrationer, tills man på 1930-talet övergick till att alltmer använda fotografier. Reklambyrån Erva-Latvala gav ut den

praktiskt inriktade läroboken Mainonta–Propaganda (1938), som innehöll råd om hur man beställer bilder av fotografen och arbetar med fotomodeller. Den presenterade också den moderna reklamtekniken fotomontage. Reklammännen uppmanades att gå på fotokurser, för ”få kommer att tänka på hur mycket arbete och besvär som krävs för verkligt bra fotografier”.

Aarne Pietinen grundade sin fotografiateljé i början av 1930-talet. Företaget fotograferade bland annat pressbilder, reklam- och produktbilder. Även alla andra i närkretsen fotograferade: tre bröder, hustrun Nancy Pietinen och sönerna Otso och Matti. Otso och Matti Pietinen fortsatte faderns affärsverksamhet och under deras ledning specialiserade sig Pietinen Mainosvalokuvaamo efter krigen på produkt-, industri- och reklamfotografering och blev den främsta vägvisaren i branschen i Finland. Ateljén växte sig till en av de största i Norden. Till familjeföretagets specialiteter hörde färgfotografering och extra stora fotografier. År 1960 fick företaget nya moderna lokaler i en fastighet på Drumsö ritad av Aarno Ruusuvuori.

Bild: Otso Pietinen: UPO Oy:s reklambild, 1956 © Samlingen Pietinen, Finlands fotografiska museum.