Turun Sanomats hus, 1928–29

Turun Sanomats tidnings- och tryckerihus var den första genomgående funktionalistiska byggnaden i Finland. Det ritades av Alvar Aalto och uppfördes på en central plats i närheten av salutorget i Åbo 1929. Den moderna byggnaden med stomme av armerad betong inrymde tidsenliga tryckeri- och kontorslokaler och dessutom affärslokaler, ett litet hotell och några bostäder. Den rymliga takvåningen var planerad som bostad för tidningens ägare och byggprojektets uppdragsgivare, den ”funkisvänliga” Arvo Ketonen med familj.

Aalto använde vågräta fönsterband i fasaden i enlighet med planeringsprinciper lanserade av den schweizisk-franska pionjären inom modern arkitektur Le Corbusier (1887–1965). Takterassen kunde i stil med dess mellaneuropeiska förebilder också användas som trädgård. Husets bärande betongkonstruktioner, bland annat de svampformade pelarna i papperslagret, väckte stor uppmärksamhet på sin tid. Aaltos praktiska idé att projicera dagens tidning i skyltfönstret så att den kunde läsas av stadsborna förverkligades tyvärr inte.

Bild: Alvar Aalto: Turun Sanomats tryckerihus, 1928-1929. © Foto: Gustaf Welin, Alvar Aalto -museet