Tyko Sallinen: Silittävä räätälinkisälli, 1905 © HAM / Kuva: Hanna Kukorelli

Ungdomen

Sallinen var skräddare till yrket liksom sin far. Han försörjde sig på skräddararbete redan som ung och ännu efter att han inlett sin konstnärskarriär. Sallinens tekniska skicklighet som konstnär syns redan i hans tidiga målningar. Tyvärr förstördes en stor del av hans ungdomsarbeten i en vindsbrand.

Illustration: Tyko Sallinen: Strykande skräddarsgesäll, 1905 © HAM / Foto: Hanna Kukorelli