Contrapunctus, 1959-60

Sam Vannin (1908–92) Contrapunctus oli ensimmäinen abstrakti maalaus, joka voitti avoimen ja julkisesti rahoitetun taidekilpailun Suomessa. Teos tilattiin Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon. Se sai paikan Aulis Blomstedtin suunnitteleman modernin laajennusosan (1959) ala-aulasta, jonka väritys on vuoropuhelussa maalauksen kanssa.

Teoksen nimi on lainattu musiikista ja vihjaa, että kuvaa voi tarkastella kuin sävellystä. Kontrapunkti tarkoittaa kahden tai useamman melodian hallittua yhdistämistä yhtäaikaiseksi. Maalaukseen siirrettynä kontrapunktisuus on värien, muotojen ja niiden vastamuotojen toistumista ja muuntumista. Kun kolmiosaista maalausta lukee vasemmalta oikealle, muodot ja värit vellovat ensin kurittomina. Keskellä hahmottuu viitteellisen ihmishahmon kamppailu viivojen viidakossa. Lopulta muodot on saatettu kuriin ja järjestykseen. Kaaoksen kesyttäminen uurastuksella oli jälleenrakennuksen keskellä olleessa Suomessa mitä ajankohtaisin aihe.

Kuvassa Contrapunctus. Sam Vanni, 1959. © HAM / Kuva: Hanna Kukorelli